35 81 60 55 thoma@thoma-el.dk

ThoMa-El referencer

Renseanlæg Lynetten

Renseanlæg Lynetten

Lynetten er et renseanlæg fra 1980, som med tiden er blevet moderniseret og udbygget for at leve op til nutidens miljø- og kvalitetskrav. I 1997 blev det nye renseanlæg sat i drift, som betød en forbedring af spildevandsrensningen, en modernisering af slambehandlingen og forbrændingsanlægget.

I efteråret 2013 startede ThoMa El på et større projekt hos Lynetten, hvor der skulle laves industriel belysning i den gamle ovnhal. Der var op til 6 mand inkl. projektansvarlig, som arbejdede på projektet, hvilket varede i ca. 6 måneder.

Jobbet blev udført som en del af en større renovering, hvor flere større entreprenører var involveret, og hvor ThoMa El var leverandør af el-entreprisen. Det aggressive miljø krævede, at materialerne var af ekstraordinær kvalitet og der skulle tages ekstra hensyn til opsætningsforholdene.

Bygherren havde væsentlige skærpet krav til installationsformerne i forhold til, hvad der ellers kræves andre steder, hvilket krævede høje kompetencer og ekstra opmærksomhed samt gode samarbejdsevner for at få det hele til at gå op i en højere enhed med alle leverandører. Alt sammen noget som ThoMa El havde stort fokus på i sin leverance.